Overlijden

Wanneer u overlijdt, wordt het pensioenfonds daar niet automatisch over geïnformeerd. Uw nabestaanden moeten uw overlijden doorgeven aan het pensioenfonds. Als er recht is op nabestaanden- en/of wezenpensioen, neemt het pensioenfonds vervolgens contact op met uw nabestaanden. De eventuele uitkering van een bijzonder nabestaandenpensioen (aan een ex-partner) wordt dan automatisch door het pensioenfonds geregeld.

Wanneer uw partner overlijdt

Wanneer uw partner overlijdt, heeft dat geen directe gevolgen voor uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). U kunt het doorgeven aan het pensioenfonds.

Wanneer uw kind overlijdt

Overlijden van een kind heeft geen gevolgen voor uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. U hoeft het overlijden van een kind niet aan het pensioenfonds te melden.

Smartegeld

Als u overlijdt, keert het pensioenfonds aan de nabestaande nog drie maanden uw pensioenuitkering uit.

Wezenpensioen voor studerende of invalide kinderen

Wezen tot 21 jaar ontvangen een wezenpensioen van PCN. Wezen tussen 21 en 25 jaar kunnen een wezenpensioen krijgen als zij studeren of invalide zijn. Dat geeft u door aan het pensioenfonds met het formulier Studie- of invaliditeitsverklaring wezen tussen 21 en 25 jaar.