In uw werk

Hieronder vindt u een overzicht van wijzigingen in uw werk die invloed kunnen hebben op uw pensioen.

  • Meer of minder werken
  • Andere baan
  • Werkloos
  • Arbeidsongeschikt

Meer of minder werken

Als u meer of minder gaat werken, dan heeft dat in veel gevallen gevolgen voor uw pensioen. De bedragen die het pensioenfonds voor uw pensioen opzij zet zijn gebaseerd op uw salaris. Als u meer of minder gaat werken, verandert uw salaris en dus ook uw pensioen. Gaat u meer uren werken, dan bouwt u meer pensioen op. Wordt het minder, dan bouwt u ook minder pensioen op. De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast. U hoeft niets te doen.

Andere baan

Verandert u van baan, dan zijn de volgende zaken van belang.

Premievrije aanspraak

Hebt u deelgenomen aan de pensioenregeling van PCN en gaat u uit dienst? Dan houdt u een aanspraak op uw ouderdomspensioen. Deze is gelijk aan het ouderdomspensioen dat u tot die tijd heeft opgebouwd.

Van werkgever veranderen

Gaat u uit dienst bij de bedrijfstak overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland? Dan eindigt uw pensioenopbouw bij het pensioenfonds. Gaat u naar een andere werkgever dan bouwt u daar waarschijnlijk meer pensioen op. Het pensioen dat u bij Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland hebt opgebouwd, blijft van u. U kunt het laten staan bij dit pensioenfonds. Of u kunt het meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of levensverzekeraar waar u pensioen opbouwt.

Waardeoverdracht

Als u uw opgebouwde pensioen meeneemt, heet dat waardeoverdracht. U vraagt een waardeoverdracht schriftelijk aan bij uw nieuwe pensioenfonds of levensverzekeraar. Dan ontvangt u binnen twee maanden een opgave (offerte). Als u akkoord gaat met die offerte, kan de waardeoverdracht van PCN naar het nieuwe pensioenfonds of levensverzekeraar plaatsvinden.

Werkloos

Bij werkloosheid eindigt uw dienstverband bij uw werkgever. Als u niet meer werkt, betaalt u geen pensioenpremie meer en bouwt u geen pensioen op. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan bij het pensioenfonds.

Arbeidsongeschikt (invalide)

Bent u blijvend arbeidsongeschikt en u kunt niet meer werken? Dan kunt u recht hebben op een invaliditeitspensioen. U vraagt dit aan bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds beslist over uw aanvraag nadat u geneeskundig gekeurd bent. Het invaliditeitspensioen is gelijk aan het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken op AOV-gerechtigde leeftijd, plus een toeslag tot de AOV-gerechtigde leeftijd. De hoogte van deze toeslag is 1,75% van de franchise vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren tot de AOV-gerechtigde leeftijd.