In uw privéleven

Uw privésituatie heeft invloed op uw pensioen. Bij veranderingen is het van belang dat u stilstaat bij de gevolgen voor uw pensioen.

  • Trouwen
  • Kinderen
  • Scheiden
  • Verhuizen
  • Overlijden

Trouwen

Gaat u trouwen voor uw AOV-gerechtigde leeftijd? Dan krijgt uw partner recht op nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt.

Kinderen

Als u een kind krijgt dan hoeft u dat niet te melden aan het pensioenfonds. De geboorte van een kind heeft geen invloed op uw pensioen. Als u komt te overlijden kunnen uw kinderen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een wezenpensioen. Indien u komt te overlijden, neemt het pensioenfonds contact op met uw nabestaanden.

Scheiden

Als uw huwelijk eindigt, heeft uw ex-partner recht op het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Dat heet bijzonder nabestaandenpensioen. Na uw overlijden ontvangt uw ex-partner het bijzonder nabestaandenpensioen. U kunt dit tijdens het huwelijk anders regelen bij notariële akte. Bij scheiding kunt u anders overeenkomen door middel van het vonnis tot scheiding van de rechter. Meld uw scheiding schriftelijk bij het pensioenfonds. U moet daarbij de formeel gemaakte afspraken overleggen (scheidingsconvenant).

Verhuizen

Geef uw verhuizing altijd schriftelijk door aan het pensioenfonds. Het adres vindt u bij contact.

Overlijden

Als u overlijdt, moeten uw nabestaanden dit altijd schriftelijk doorgeven aan het pensioenfonds. Meer hierover vindt u bij overlijden.