Vanuit uw werk

Iedereen die werkt in de bedrijfstak overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland bouwt via de werkgever verplicht pensioen op bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). Dit aanvullend pensioen ontvangt u later bovenop het basisinkomen (AOV) van de overheid.

Hieronder leest u wat er in de pensioenregeling van PCN voor u en uw eventuele gezin is geregeld

Ouderdomspensioen

Vanaf uw pensioendatum ontvangt u uw leven lang pensioen, dit noemen we ouderdomspensioen. Dit is uw inkomen na pensionering. U leest hier meer over uw pensioenregeling.

Pensioen na overlijden

Na uw overlijden ontvangen uw eventuele partner en/of uw kinderen pensioen van PCN. Dit geldt alleen voor de partner waarmee u getrouwd bent (geweest) Uw eventuele partner ontvangt na uw overlijden zijn of haar leven lang nabestaandenpensioen.

Uw eventuele kinderen ontvangen tot hun 21ste wezenpensioen van PCN. U leest hier meer over wat er op pensioengebied is geregeld voor uw gezin na uw overlijden.

Pensioen bij ziekte

Als u arbeidsongeschiktheid wordt dan heeft u - onder voorwaarden - recht op een invaliditeitspensioen. U leest hier meer over pensioen en invaliditeit.