Commissie van beroep

De Commissie van Beroep is de klachten- en geschillencommissie. Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst en doen ons uiterste best de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk te regelen. Toch kan er weleens iets misgaan. We willen graag dat u uw klacht meldt. Doet u dit dan schriftelijk. Het adres vindt u bij contact.

De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden. Het bestuur benoemt één lid uit de werkgeversgeleding van het bestuur, één lid uit de werknemersgelding van het bestuur en één lid is onafhankelijk. Het bestuur benoemt het onafhankelijke lid uit de kring van personen die verder geen enkele band met het pensioenfonds hebben.