Gedragscode

In de gedragscode leest u hoe wij zorgen voor integriteit van het pensioenfonds en de medewerkers die werken voor het pensioenfonds. In de gedragscode staan regels, zodat conflicten tussen belangen van het pensioenfonds en privébelangen voorkomen worden. U kunt op deze pagina de gedragscode van Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland downloaden.