Uw pensioenfonds

U bouwt pensioen op bij PCN. PCN verzorgt de pensioenregeling van medewerkers van de bedrijfstak overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland. De pensioenregeling is wettelijk verplicht. De aangesloten werkgevers zijn daarom verplicht u aan te melden bij ons fonds en pensioenpremie voor u aan ons af te dragen.
PCN telt circa 5.734 deelnemers (2019) en beheert ruim 510 miljoen Amerikaanse dollar (stand 31-12-2019). We kennen drie groepen deelnemers:

  • Deelnemers die in dienst zijn bij een van de bovengenoemde organisaties en actief pensioen opbouwen heten actieve deelnemers.
  • Personen die eerder hebben gewerkt bij een van deze organisaties maar op dit moment voor andere organisaties werken die niet onder het pensioenfonds vallen heten ‘slapers’ of ‘gewezen deelnemers’.
  • De derde groep deelnemers zijn de gepensioneerden. Deze groep wordt ook wel de ‘pensioengerechtigden’ genoemd.
De administratieve uitvoering wordt sinds 1 januari 2019 door PCN zelf uitgevoerd en het vermogensbeheer is uitbesteed aan BlackRock. Het bestuur wordt ondersteund door de specialisten van Montae & Partners.

Verantwoord beleggen

PCN staat voor een goed en betaalbaar pensioen en is van mening dat verantwoord beleggen bijdraagt aan het realiseren hiervan voor huidige en toekomstige generaties. Daarom besteedt PCN waar nodig en mogelijk aandacht aan ecologische-, sociale- en governance onderwerpen. Ook worden bepaalde beleggingen, zoals controversiële wapens en clustermunitie bij voorbaat uitgesloten.
Onze vermogensbeheerder voert namens PCN dialogen met ondernemingen over deze onderwerpen en maakt waar mogelijk gebruik van het stemrecht dat wij hebben. Wij worden periodiek door onze vermogensbeheerder over deze activiteiten geïnformeerd door middel van de Corporate Governance-rapportages.
Een van de investment beliefs van PCN is dat zij vanuit maatschappelijke doelstellingen en risico/rendement afwegingen ervoor kiest om een deel van haar middelen te beleggen in de lokale economie. De lokale beleggingen dienen maatschappelijk relevant te zijn. In 2018 is de eerste lokale belegging gedaan via een daarvoor opgerichte Participatiemaatschappij Caribisch Nederland (PMCN).  PCN heeft via PMCN een lening verstrekt aan EZ Air voor de aanschaf van twee vliegtuigen, bestemd voor het vliegverkeer tussen de ABC eilanden en Colombia