Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt intern toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eén lid wordt benoemd door de Raad van Toezicht op voordracht van de werkgeversvertegenwoordiging. Eén lid wordt benoemd door de Raad van Toezicht op voordracht van de vakorganisaties.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
 

   Naam  Functie
A.F.P. Bakker
Benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Voorzitter
Drs. C.J.A. (Kees) Maas
Werkgevers
Lid
H. (Herbert) Domacassé
Gezamenlijke vakorganisaties
Sectoroverleg Caribisch Nederland

De Raad van Toezicht heeft in elk geval de volgende taken:

  • het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en
  • de checks and balances binnen het pensioenfonds
  • het beoordelen van de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd
  • het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan
  • met de risico's op de langere termijn
  • het vaststellen van de vergoeding voor de leden van het bestuur

Daarbij heeft de Raad van Toezicht recht op:

  • alle informatie die de Raad nodig acht om de bovengenoemde taken
  • goed te kunnen uitvoeren
  • overleg met het bestuur over alle bestuurstaken
  • overleg met de externe accountant en certificerend actuaris