Uw pensioen

U bouwt nu pensioen op bij PCN of u heeft hier in het verleden pensioen opgebouwd. Als (voormalig) deelnemer van PCN heeft u recht op:

  • Inkomen voor later: dit is uw ouderdomspensioen en gaat in op uw AOV-gerechtigde leeftijd.
  • Inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt: dit is het nabestaanden- en wezenpensioen.
  • Inkomen bij arbeidsongeschiktheid: dit is het invaliditeitspensioen.

Inkomen voor later

Van de overheid: AOV

De AOV-gerechtigde leeftijd is afhankelijk van het jaar waarin u bent geboren:
GEBOREN: STANDAARDPENSIOENLEEFTIJD:
Voor 1 januari 1953 60 jaar
1953 62 jaar
1954 63 jaar
1955 64 jaar
Vanaf 1 januari 1956 65 jaar

Kijk voor meer informatie op www.rijksdienstcn.com.

Van uw pensioenfonds: ouderdomspensioen

Het pensioen van uw pensioenfonds ontvangt u bovenop de AOV.
De ingangsdatum van uw PCN-pensioen is gelijk aan de AOV-leeftijd.
Vanaf uw pensionering ontvangt u maandelijks een pensioenuitkering van uw pensioenfonds. Deze pensioenuitkering ontvangt u levenslang.

Pensioen voor nabestaanden

Van de overheid: AWW

Wanneer u overlijdt, hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene weduwen- en wezenwet (AWW). Uw partner moet deze uitkeringen aanvragen bij de Rijksdienst Caribisch Nederland. Deze instantie regelt de AWW namens de overheid. Kijk voor meer informatie bij www.rijksdienstcn.com.

Van uw pensioenfonds: nabestaandenpensioen

Tegelijk met de opbouw van uw ouderdomspensioen bouwt u ook nabestaanden- en wezenpensioen op voor uw nabestaanden.

De uitkering van het nabestaanden- en wezenpensioen is gekoppeld aan het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken als u tot aan de pensioendatum was blijven deelnemen aan de pensioenregeling.
Meer hierover leest u bij nabestaanden- en wezenpensioen.

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Van de overheid: ziektegelduitkering

Als u door ziekte arbeidsongeschikt raakt, hebt u maximaal twee jaar (ambtenaren vier jaar) recht op ziekengeld na de derde dag van de ziekmelding. De Rijksdienst Caribisch Nederland voert de wet Ziekteverzekering BES uit.

Van het pensioenfonds: invaliditeitspensioen

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor de functie kunt u na de hierboven genoemde periode recht hebben op een invaliditeitspensioen (onder bepaalde voorwaarden). U leest onderaan de pagina wijzigingen in uw werk meer over invaliditeitspensioen.