Kerncijfers

Het pensioenreglement kent een aantal kerncijfers. Deze stelt het bestuur jaarlijks vast. Het gaat om:

 • De toeslagen op de pensioenuitkeringen
 • De op te bouwen pensioenaanspraken
  De premie bepaalt hoeveel pensioen iedere werknemer opbouwt. Dit is een percentage van de
                          pensioengrondslag. U berekent de pensioengrondslag door de franchise van het ambtelijk                                                      inkomen af te trekken.
 • De franchise
  Dit is het deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Over dit deel van uw salaris                                        ontvangt u (later) een AOV-uitkering. Lees
  hier meer over hoe u pensioen opbouwt.  

 

2020
Franchise $ 15.360
Premie werkgever 23,7% van de pensioengrondslag
Premie werknemer 11,8% van de pensioengrondslag
Totaal 35,5%

Wat is de pensioengrondslag?