in uw werk

In uw werk

Hieronder vindt u een overzicht van wijzigingen in uw werk die invloed kunnen hebben op uw pensioen.

  • Meer of minder werken
  • Andere baan
  • Werkloos
  • Arbeidsongeschikt

Meer of minder werken

Als u meer of minder gaat werken heeft dat gevolgen voor uw pensioen. De bedragen die het pensioenfonds voor uw pensioen reserveert zijn gebaseerd op uw salaris. Als u meer of minder gaat werken verandert uw salaris en dus ook uw pensioen. Gaat u meer uren werken, dan bouwt u meer pensioen op. Gaat u minder uren werken, dan bouwt u ook minder pensioen op. Uw werkgever geeft deze wijziging door. De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast. U hoeft niets te doen. 

Andere baan

Verandert u van baan, dan zijn de volgende zaken van belang.

Premievrije aanspraak

Heeft u deelgenomen aan de pensioenregeling van PCN en gaat u uit dienst? Dan houdt u een aanspraak op uw ouderdomspensioen. Deze is gelijk aan het ouderdomspensioen dat u tot die tijd heeft opgebouwd. Deze aanspraak blijft staan bij PCN tot u met pensioen gaat.
Als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, krijgen uw nabestaanden een nabestaanden- en/of wezenpensioen.

Van werkgever veranderen

Als u in dienst komt bij een werkgever is die is aangesloten bij PCN, bouwt u verder pensioen op bij PCN. Gaat u naar een andere werkgever, dan bouwt u daar waarschijnlijk weer pensioen op. Het pensioen dat u bij PCN hebt opgebouwd, blijft van u. U kunt het laten staan bij PCN. Of u kunt het meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of levensverzekeraar waar u pensioen opbouwt (zie waardeoverdracht). 

Waardeoverdracht

Als u uw opgebouwde pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, heet dat waardeoverdracht. Uw nieuwe pensioenuitvoerder moet bereid zijn mee te werken aan de waarde overdracht. U vraagt een waardeoverdracht schriftelijk aan bij uw oude pensioenuitvoerder. U ontvangt een opgave waarmee u schriftelijk moet instemmen. Hiermee geeft u aan dat u de waarde van uw daar opgebouwde pensioen wilt overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder.
U verstrekt deze opgave aan de nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt een vrijblijvende opgave. In deze opgave staat hoeveel pensioen u krijgt van de nieuwe pensioenuitvoerder als u kiest voor waardeoverdracht. Uw elders opgebouwde pensioen wordt alleen overdragen als u akkoord geeft op deze opgave.

Waardeoverdracht kan enkele maanden duren. Bij waardeoverdrachten vanuit het buitenland is deze periode vaak nog langer. Als de waardeoverdracht is geregeld, ontvangt u van ons een bevestiging.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een verzoek tot waardeoverdracht? Neem dan gerust contact op met een van onze kantoren. Wij helpen u graag verder. 

Werkloos

Bij werkloosheid eindigt uw dienstverband bij uw werkgever. Als u niet meer werkt, betaalt u geen pensioenpremie meer en bouwt u geen pensioen op. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan bij het pensioenfonds.

Arbeidsongeschikt (invalide)

Kunt u niet meer werken en bent u blijvend arbeidsongeschikt? Dan kunt u recht hebben op een invaliditeitspensioen. U vraagt dit aan bij het pensioenfonds. Voorwaarde is dat u voor uw functie bent afgekeurd door de bedrijfsarts van uw werkgever. Het pensioenfonds beslist over uw aanvraag nadat u geneeskundig gekeurd bent.

Het invaliditeitspensioen is gelijk aan het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken op AOV-gerechtigde leeftijd, inclusief een toeslag tot de AOV-gerechtigde leeftijd. Dit laatste is het tijdelijk IP pensioen en vervalt zodra u uw AOV-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Meer informatie over het invaliditeitspensioen kunt u opvragen bij een van onze kantoren.

Bonaire

Kaya General Carlos Manuel Piar #5, Bonaire
T +599 717 09 84
E info-bonaire@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.30 – 12.00 uur
en van 13.00 – 16.00 uur

 

Sint Eustatius

Mazinga Square, Oranjestad, Sint Eustatius
T +599 318 32 18
M +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.00 – 12.00 uur

 

Saba

T +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

 

Volg-ons-op-facebook

Veel gestelde vragen

Moet ik mezelf aanmelden voor de pensioenregeling?

Hoe word ik geïnformeerd over mijn pensioen?

Ontvangt mijn partner automatisch nabestaandenpensioen?