Bestuur

Bestuur

Het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling. Het uitbetalen van pensioen aan de pensioengerechtigden hoort daar ook bij.

Ons bestuur bestaat uit vier leden. Twee daarvan zijn voorgedragen door de vertegenwoordiging van overheidswerkgevers op de BES-eilanden. De andere twee bestuursleden zijn voorgedragen door de vakorganisaties van werknemers die zijn toegelaten tot het sectoroverleg Caribisch Nederland.

De bestuursleden worden steeds benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aan het einde van die periode worden herbenoemd. Een tweede herbenoeming is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Het bestuur werkt met een rooster van aftreden. Hiermee voorkomen we dat het einde van de ambtstermijn van alle vier de bestuursleden in hetzelfde jaar valt.

Het bestuur bestaat uit:

NAAM FUNCTIE
H.W.T. Linkels (Harald)
Werkgevers
Voorzitter
G.J. Cijntje (Gilbert)
Gezamenlijke vakorganisaties
Secretaris
G. Bergsma (Gerard)
Gezamenlijke vakorganisaties
Plaatsvervangend
voorzitter
R.J. Hooker (Roy)
Werkgevers
Plaatsvervangend Secretaris

Bonaire

Kaya General Carlos Manuel Piar #5, Bonaire
T +599 717 09 84
E info-bonaire@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.30 – 12.00 uur
en van 13.00 – 16.00 uur

 

Sint Eustatius

Mazinga Square, Oranjestad, Sint Eustatius
T +599 318 32 18
M +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.00 – 12.00 uur

 

Saba

T +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

 

Volg-ons-op-facebook

Veel gestelde vragen

Moet ik mezelf aanmelden voor de pensioenregeling?

Hoe word ik geïnformeerd over mijn pensioen?

Ontvangt mijn partner automatisch nabestaandenpensioen?