Over PCN

Uw pensioenfonds

U bouwt pensioen op bij PCN. PCN verzorgt de pensioenregeling van medewerkers van de bedrijfstak overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland. De pensioenregeling is wettelijk verplicht. De aangesloten werkgevers zijn daarom verplicht u aan te melden bij ons fonds en pensioenpremie voor u aan ons af te dragen.
PCN telt circa 6.168 deelnemers (2020) en beheert ruim 611 miljoen Amerikaanse dollar (stand 31-12-2020). We kennen drie groepen deelnemers:

  • Deelnemers die in dienst zijn bij een van de bovengenoemde organisaties en actief pensioen opbouwen heten actieve deelnemers.
  • Personen die eerder hebben gewerkt bij een van deze organisaties maar op dit moment voor andere organisaties werken die niet onder het pensioenfonds vallen heten ‘slapers’ of ‘gewezen deelnemers’.
  • De derde groep deelnemers zijn de gepensioneerden. Deze groep wordt ook wel de ‘pensioengerechtigden’ genoemd.

De administratieve uitvoering wordt sinds 1 januari 2019 door PCN zelf uitgevoerd en het vermogensbeheer is uitbesteed aan BlackRock. Het bestuur wordt ondersteund door de specialisten van Montae & Partners.

Missie

PCN heeft ten doel om als bedrijfstakpensioenfonds  voor de sectoren overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland, de pensioenovereenkomst van de aangesloten lichamen uit te voeren op basis van het uitvoeringsreglement van het pensioenfonds.

Het bestuur van het PCN streeft daarbij – als eindverantwoordelijk uitvoerder van de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling – naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot die uitvoering.

PCN streeft naar een goede pensioenvoorziening door de koopkracht van de rechten en aanspraken van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zowel nu als in de toekomst, zo goed als mogelijk in stand te houden.

Bonaire

Kaya General Carlos Manuel Piar #5, Bonaire
T +599 717 09 84
E info-bonaire@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.30 – 12.00 uur
en van 13.00 – 16.00 uur

 

Sint Eustatius

Mazinga Square, Oranjestad, Sint Eustatius
T +599 318 32 18
M +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.00 – 12.00 uur

 

Saba

T +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

 

Volg-ons-op-facebook

Veel gestelde vragen

Moet ik mezelf aanmelden voor de pensioenregeling?

Hoe word ik geïnformeerd over mijn pensioen?

Ontvangt mijn partner automatisch nabestaandenpensioen?