Kerncijfers

Het pensioenreglement kent een aantal kerncijfers. Deze stelt het bestuur jaarlijks vast. Het gaat om:

  • De toeslagen
    Als de financiële positie van PCN voldoende is, worden de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen aangepast aan de gestegen kosten voor het levensonderhoud
  • De premie voor de pensioenopbouw
    De werkgever en de werknemer betalen samen premie voor de opbouw van het pensioen. Deze premie is een percentage van de pensioengrondslag (het maximum pensioengevend salaris min de franchise).

Pensioenafspraken 2024-2026
Medio december 2023 hebben de vakbonden en de RCN-directeur namens de minister van BZK een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren in Caribisch Nederland voor de periode 2024 tot en met 2026. Hieronder valt ook het pensioen. Momenteel toetst PCN deze pensioenafspraken aan financierbaarheid, uitvoerbaarheid, fiscaliteit en juridische toelaatbaarheid. Vooruitlopend op deze toetsing hanteert PCN onderstaande voorlopige kerncijfers voor 2024. Ook de afspraak om de pensioenopbouw over de afgelopen 3 jaar te verhogen neemt PCN mee in de toets. Als PCN de toetsing heeft kunnen doen en de uitkomsten zijn afgestemd met de vakbonden en RCN, informeren wij u verder.

Voorlopige kerncijfers 2024

Franchise $ 24.803
Maximum pensioengevend salaris $ 55.750
Premie werkgever 23,3% van de pensioengrondslag
Premie werknemers 11,7% van de pensioengrondslag
Totaal premie 2024 35,0% van de pensioengrondslag

Wat is de pensioengrondslag?

Bonaire

Kaya General Carlos Manuel Piar #5, Bonaire
T +599 717 09 84
E info-bonaire@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.30 – 12.00 uur
en van 13.00 – 16.00 uur

 

Sint Eustatius

Mazinga Square, Oranjestad, Sint Eustatius
T +599 318 32 18
M +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.00 – 12.00 uur

 

Saba

T +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

 

Volg-ons-op-facebook

Veel gestelde vragen

Moet ik mezelf aanmelden voor de pensioenregeling?

Hoe word ik geïnformeerd over mijn pensioen?

Ontvangt mijn partner automatisch nabestaandenpensioen?