Verantwoordingsorgaan

Advies- en verantwoordingsorgaan

Het Advies- en Verantwoordingsorgaan (AVO) adviseert het bestuur. Het AVO heeft verder de bevoegdheid een oordeel te geven over:

  • Het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie (bijvoorbeeld over de bevindingen van de Raad van Toezicht);
  • Het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.

Dit oordeel wordt samen met de reactie van het bestuur daarop bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag van PCN.

Samenstelling

Het AVO bestaat uit drie leden. Een lid van het orgaan is woonachtig op Saba, een lid is woonachtig op Sint Eustatius en een lid is woonachtig op Bonaire. Een lid vertegenwoordigt alle belanghebbenden van het betreffende eiland. Het AVO kan besluiten dat een lid een bepaalde groep belanghebbenden vertegenwoordigt.
Benoeming geschiedt door het bestuur op voordracht door de aangesloten lichamen van het betreffende eiland, de vakorganisaties van werknemers en de bond van de gepensioneerden gezamenlijk. Het bestuur kan bij het verzoek om voordracht een kandidaat voorstellen. Alleen personen die woonachtig zijn op het betreffende eiland en die deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde zijn, kunnen worden voorgedragen.

Lid Bonaire:
Elyane Nicolaas (voorzitter)

Lid St. Eustatius
Myrurgea Schmidt

Lid Saba:
Raquel Granger

Bonaire

Kaya General Carlos Manuel Piar #5, Bonaire
T +599 717 09 84
E info-bonaire@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.30 – 12.00 uur
en van 13.00 – 16.00 uur

 

Sint Eustatius

Mazinga Square, Oranjestad, Sint Eustatius
T +599 318 32 18
M +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.00 – 12.00 uur

 

Saba

T +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

 

Volg-ons-op-facebook

Veel gestelde vragen

Moet ik mezelf aanmelden voor de pensioenregeling?

Hoe word ik geïnformeerd over mijn pensioen?

Ontvangt mijn partner automatisch nabestaandenpensioen?