Toeslagen & indexatie

Indexatie

Als de prijzen stijgen is de vraag:

Hoe houdt uw pensioen zijn waarde?

PCN kent een voorwaardelijke toeslagregeling. Uitgangspunt hierbij is dat de pensioenaanspraken en pensioenrechten in principe ieder jaar op 1 januari worden aangepast aan de gestegen kosten voor het levensonderhoud.

De mate van toeslagverlening is afhankelijk van de financiële positie van PCN.
Alleen als de financiële positie van het pensioenfonds als voldoende kan worden beschouwd wordt er een toeslag verleend. Is de financiële positie ontoereikend, dan wordt er geen of slechts een gedeeltelijke toeslag verleend. Het pensioenfonds-bestuur stelt jaarlijks vast óf en in hoeverre de financiële positie van het fonds toereikend is om de toeslag te financieren.

Over de toeslagverlening

De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement en/of aanwezige middelen van het fonds gefinancierd. Dit is de het rendement op zakelijke beleggingen en is slechts een klein gedeelte van de totale beleggingen.

Er bestaat geen recht op toeslagen. Er wordt door het fonds geen reserve aangehouden om de toekomstige toeslagen te kunnen toekennen. De toeslag wordt ook niet uit de premie betaald. Als er in enig jaar een toeslag wordt verleend, dan vormt dit geen garantie dat er in de toekomst ook toeslagen worden verleend.

Het bestuur van het fonds voert ten minste eens in de drie jaar een continuïteitsanalyse uit. Deze analyse geeft inzicht in de mate waarin de voorwaardelijke toeslagverlening naar verwachting kan worden toegekend.

Bonaire

Kaya General Carlos Manuel Piar #5, Bonaire
T +599 717 09 84
E info-bonaire@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.30 – 12.00 uur
en van 13.00 – 16.00 uur

 

Sint Eustatius

Mazinga Square, Oranjestad, Sint Eustatius
T +599 318 32 18
M +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.00 – 12.00 uur

 

Saba

T +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

 

Volg-ons-op-facebook

Veel gestelde vragen

Moet ik mezelf aanmelden voor de pensioenregeling?

Hoe word ik geïnformeerd over mijn pensioen?

Ontvangt mijn partner automatisch nabestaandenpensioen?