Over uw pensioen

U bouwt pensioen op

Bij PCN bouwt u pensioen op, op basis van een middelloonsysteem. Aan het begin van elk jaar geeft uw werkgever uw inkomen van dat jaar (pensioengevend salaris) door aan PCN. De opbouw van uw pensioen wordt berekend over dit salaris. U ontvangt één keer per jaar een pensioenoverzicht. In uw pensioenoverzicht ziet u wat u heeft opgebouwd en wat u kunt opbouwen tot uw pensioendatum.

Hoe bouwt u pensioen op?

Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. Dat pensioen is gebaseerd op uw inkomen van dat jaar. Alle stukjes pensioen samen vormen uw uiteindelijke pensioen. Elke maand dat u in dienst bent bij uw werkgever, bouwt u een stukje pensioen op over de in die maand voor u geldende pensioengrondslag. Per jaar bouwt u 1,75% van de pensioengrondslag op. Per maand is dit 1/12e (0,14583%)

Wat is de pensioengrondslag?

Pensioengrondslag = Pensioengevend salaris -/- franchise. Het pensioengevend salaris is uw brutosalaris + toeslagen (bijvoorbeeld vakantiegeld, kerst- of eindejaarsbonus). De franchise is het deel van het inkomen waarover u geen pensioen opbouwt. Dit komt omdat u vanaf de AOV-gerechtigde leeftijd recht hebt op een AOV-uitkering. Uw PCN pensioen + AOV uitkering mag niet meer zijn dan 70% van uw inkomen (bij 40 dienstjaren). De franchise wordt elk jaar bepaald, als de AOV-bedragen van dat jaar bekend zijn.

Bouwt u ook pensioen op voor uw

nabestaanden?
Wanneer u overlijdt, dan ontvangt uw partner een nabestaandenpensioen. Dit geldt alleen voor de partner waar u mee getrouwd bent of uw een Europees geregistreerd partnerschap heeft. Als u kinderen hebt, kunnen zij een wezenpensioen krijgen. Meer hierover leest u bij nabestaanden- en wezenpensioen.

Wordt mijn pensioen verhoogd?

Het bestuur van PCN streeft er naar uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Hierdoor stijgt uw pensioen mee met (maximaal) de prijsontwikkeling. Het fonds moet hiervoor wel genoeg geld in kas hebben. U leest hier meer over op de pagina: verhoging van uw pensioen.

Bonaire office

Kaya General Carlos Manuel Piar #5, Bonaire
T +599 717 09 84
E info-bonaire@pensioenfonds-cn.com

 

Sint Eustatius

Mazinga Square, Oranjestad, Sint Eustatius
T +599 318 32 18
M +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

 

Saba

Kaya General Carlos Manuel Piar #5, Bonaire
T +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

Volg-ons-op-facebook

Laatste nieuws

Wat betekent de coronacrisis
voor uw pensioen?

Wat betekent nu precies de coronacrisis voor uw pensioen?

Wat betekent de coronacrisis
voor uw pensioen?