Veel gestelde vragen

Aan de slag

Hoe word ik geïnformeerd over mijn pensioen?
Als u werkt bij een aangesloten werkgever, ontvangt u elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Bekijk dit overzicht goed, het gaat immers om uw inkomen voor later. Zodra u deel gaat nemen aan de pensioenregeling ontvangt u uitgebreide informatie over uw pensioenregeling.

Als u niet meer bij een aangesloten werkgever werkt, bent u een zogeheten gewezen deelnemer. Ook wel slaper genoemd. Uw pensioen blijft bij ons staan, maar u bouwt niet meer op via uw werkgever. U ontvangt elke vijf jaar een pensioenoverzicht van ons..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze kantoren.

Waar moet ik op letten als ik ergens in dienst treed?
Als u ergens in dienst treedt, dan is het belangrijk dat u weet hoeveel pensioen u opbouwt. En of dat later genoeg is voor u. U kunt ook bekijken of het verstandig is om uw pensioen van uw vorige werkgever mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Soms is het verstandig zelf ook nog voor uw pensioen te sparen.

Andere baan

Ben ik mijn pensioen kwijt als ik uit dienst ga?
Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van u. U kunt uw pensioen laten staan bij PCN of meenemen naar uw nieuwe werkgever.

Waarom zou ik mijn pensioen meenemen naar mijn nieuwe werkgever?
Omdat u dan al uw pensioenen bij elkaar houdt. U ontvangt dan van één pensioenuitvoerder pensioen. Het meenemen van uw pensioen is niet altijd gunstig. Vraag hiervoor advies bij uw financieel adviseur.

Arbeidsongeschiktheid

Moet ik mijn arbeidsongeschiktheid zelf doorgeven aan het pensioenfonds?
Een aanvraag voor het invaliditeitspensioen moet u zelf bij ons indienen met het aanvraag formulier medische keuring IP
Een aanvraag voor het invaliditeitspensioen kan pas in behandeling worden genomen, als u bij uw werkgever bent afgekeurd voor uw functie.
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij een van onze kantoren.

Kinderen

Moet ik mijn kinderen zelf aanmelden bij het pensioenfonds?
Nee, dat is niet nodig. Pas na uw overlijden gaat PCN na of u kinderen heeft.

Overlijden

Hoe lang wordt het nabestaandenpensioen uitgekeerd?
Het nabestaandenpensioen wordt levenslang uitgekeerd aan uw partner. Zolang zij aan de voorwaarden voldoen, ontvangen uw kinderen bij uw overlijden tot zij 21 jaar zijn een wezenpensioen (studenten en gehandicapte kinderen tot 25 jaar)  Als de wees getrouwd is of getrouwd is geweest, bestaat geen recht op wezenpensioen.

Kan ik het nabestaandenpensioen ook inruilen voor een hoger eigen ouderdomspensioen?
Nee, u kunt het nabestaandenpensioen niet gebruiken (uitruilen) voor een hoger ouderdomspensioen.

Ontvangt mijn partner automatisch nabestaandenpensioen?
Nee, uw nabestaanden moeten aan PCN doorgeven dat u bent overleden. Pas daarna kan PCN nabestaandenpensioen uitkeren aan uw partner.

Pensioen ontvangen

Betaal ik in het buitenland ook belasting over mijn pensioen?
Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen de belastingdienst Caribisch Nederland en het land waarin u woont of gaat wonen.

Houdt PCN rekening met de belastingvrije voet?
Sociale Zaken van de Rijksdienst Caribisch Nederland houdt rekening met de belastingvrije voet op uw AOV-uitkering. Als de belastingvrije voet hoger is dan uw AOV-uitkering, kunt u het restant van de belastingvrije voet gebruiken voor uw pensioenuitkering van PCN. PCN kan hiermee rekening houden als u bij aanvang van uw pensioenuitkering de hoogte van uw AOV-uitkering doorgeeft. Op deze wijze is de kans op een naheffing door de belastingdienst ook afgenomen.

Kan ik mijn pensioen op meerdere rekeningen uitgekeerd krijgen?
Nee, dat is niet mogelijk.

Pensioen opbouwen

Kan ik meer pensioen opbouwen?
​​​​​​Nee, in de pensioenregeling kunt u niet meer pensioen opbouwen. Er is wettelijk bepaald hoeveel pensioen u mag opbouwen. U kunt eventueel wel meer pensioen opbouwen in een individuele verzekering of door zelf te sparen, te beleggen of vermogen op te bouwen met bijvoorbeeld uw eigen huis.

Kan ik ook stoppen met pensioen opbouwen?
Nee, dat kan niet. U bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van uw werkgever.

Waarom bouw ik niet over mijn hele salaris pensioen op?
U ontvangt (later) ook al een AOV-uitkering van de overheid. Daarom is het niet nodig dat u over uw gehele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, wordt de franchise genoemd.

Pensioen van de overheid

Hoe hoog is de AOV?
Meer informatie over de hoogte van de AOV leest u op de website www.rijksdienstcn.com.

Ontvangt mijn partner een pensioen van de overheid als ik overlijd?
Uw partner kan recht hebben op een AWW-uitkering. Meer hierover vindt u bij www.rijksdienstcn.com.

Vanaf wanneer ontvang ik AOV?
U ontvangt vanaf uw AOV-gerechtigde leeftijd een AOV-uitkering van de overheid. Meer informatie hierover leest u op de website www.rijksdienstcn.com.
Kijk hier voor meer informatie over AOV.

Pensioen vanuit uw werk

Ben ik automatisch verzekerd voor partnerpensioen voor mijn partner?
Ja, als u getrouwd bent of een Europees geregistreerd partnerschap heeft dan bent u automatisch verzekerd.

Kan ik afzien van deelname aan de pensioenregeling?
Nee, u bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Moet ik mijzelf aanmelden voor de pensioenregeling?
Nee, dat gebeurt automatisch via uw werkgever. Nadat u bent gaan deelnemen, ontvangt u meer informatie van PCN.

Verhoging van pensioen

Waarom is een verhoging belangrijk voor mijn pensioen?
Omdat uw pensioen anders niet meestijgt met de prijzen. Daardoor verliest het pensioen aan koopkracht en kunt u in de toekomst minder kunnen kopen dan nu.

Wat gebeurt er als mijn pensioen in een bepaald jaar niet stijgt?
Als uw pensioen meerdere jaren niet wordt verhoogd, dat neemt uw koopkracht na uw pensioendatum af. U kunt op tijd maatregelen nemen door al voor uw pensioendatum geld opzij te zetten voor later.

Wie bepaalt of mijn pensioen meestijgt met de prijzen?
Het bestuur van PCN bepaalt jaarlijks of uw pensioen wordt verhoogd. Dit besluit is onder meer afhankelijk van de financiële situatie en de dekkingsgraad (link naar dekkingsgraad) van PCN.

Verhuizen

Moet ik mijn adreswijziging doorgeven aan PCN?
Ja, als u verhuist, geef dat dan schriftelijk door aan PCN. U kunt hiervoor ook langs komen op een van onze kantoren.

Zelf sparen

Kan ik voor extra pensioen sparen binnen mijn pensioenregeling?
Bij PCN is er geen mogelijkheid om bij te sparen. Er zijn verschillende alternatieven om te sparen voor extra pensioen. Dit kan door zelf te sparen, te beleggen, een verzekering af te sluiten of vermogen op te bouwen met bijvoorbeeld uw eigen huis of aandelen.

Bonaire

Kaya General Carlos Manuel Piar #5, Bonaire
T +599 717 09 84
E info-bonaire@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.30 – 12.00 uur
en van 13.00 – 16.00 uur

 

Sint Eustatius

Mazinga Square, Oranjestad, Sint Eustatius
T +599 318 32 18
M +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

Kantoor geopend van
08.00 – 12.00 uur

 

Saba

T +599 416 68 60
E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

 

Volg-ons-op-facebook

Veel gestelde vragen

Moet ik mezelf aanmelden voor de pensioenregeling?

Hoe word ik geïnformeerd over mijn pensioen?

Ontvangt mijn partner automatisch nabestaandenpensioen?