Met een sterk stijgende groei van de bevolking op Bonaire, stijgt ook de vraag naar sociale woningen. Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (‘PCN’) heeft dit jaar, als één van de vier consortiumleden, haar financieringssteun aan Fundashon Cas Boneriano (‘FCB’) verlengd en uitgebreid.

FBC-NL