Veel gestelde vragen

 • Aan de slag

  • Hoe word ik geïnformeerd over mijn pensioen?
   U ontvangt elk jaar een pensioenoverzicht van uw pensioenfonds. Bekijk dit overzicht goed, het gaat immers om uw inkomen voor later. Nadat u bent gaan deelnemen aan de pensioenregeling ontvangt u uitgebreide informatie over uw pensioenregeling. Als u meer informatie wilt hebben dan kunt u contact opnemen met het pensioenfonds.
  • Waar moet ik op letten als ik ergens in dienst treedt?
   Als u ergens in dienst treedt dan is het belangrijk dat u weet hoeveel pensioen u opbouwt. En of dat later genoeg is voor u. U kunt ook bekijken of het verstandig is om uw pensioen van uw vorige werkgever mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht.
 • Andere baan

  • Ben ik mijn pensioen kwijt als ik uit dienst ga?
   Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van u. U kunt uw pensioen laten staan bij uw pensioenfonds of meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
  • Waarom zou ik mijn pensioen meenemen naar mijn nieuwe werkgever?
   Omdat u dan al uw pensioenen bij elkaar houdt. U ontvangt dan niet van meerdere pensioenuitvoerders pensioen. In sommige gevallen is pensioen meenemen aantrekkelijk. In andere gevallen is het juist onverstandig om uw pensioen mee te nemen. Vraag hiervoor advies bij uw financieel adviseur.
 • Arbeidsongeschiktheid

  • Moet ik mijn arbeidsongeschiktheid zelf doorgeven aan het pensioenfonds?
   De werkgever geeft dit aan het pensioenfonds door. Voor de zekerheid kunt u dit zelf ook doorgeven aan het pensioenfonds.
 • Kinderen

  • Moet ik mijn kinderen zelf aanmelden bij het pensioenfonds?
   Nee, dat is niet nodig. Pas na uw overlijden gaat het pensioenfonds na of u kinderen hebt.
 • Overlijden

  • Hoe lang wordt het nabestaandenpensioen uitgekeerd?
   Het nabestaandenpensioen wordt levenslang uitgekeerd aan uw partner. Uw kind(eren) ontvangen bij uw overlijden tot 21 jaar (studenten en gehandicapte kinderen tot 25 jaar) een wezenpensioen zolang zij aan de voorwaarden hiervoor voldoen. Als de wees getrouwd of getrouwd is geweest, bestaat geen recht op wezenpensioen.
  • Kan ik het nabestaandenpensioen ook inruilen voor een hoger eigen ouderdomspensioen?
   Nee, u kunt het nabestaandenpensioen niet gebruiken (uitruilen) voor een hoger ouderdomspensioen.
  • Ontvangt mijn partner automatisch het nabestaandenpensioen?
   Nee, uw nabestaanden moeten aan het pensioenfonds doorgeven dat u bent overleden. Pas daarna kan het pensioenfonds nabestaandenpensioen uitkeren aan uw partner.
 • Pensioen ontvangen

  • Betaal ik in het buitenland ook belasting over mijn pensioen?
   Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Caribisch Nederland en het land waarin u woont of gaat wonen.
  • Betaal ik in het buitenland ook belasting over mijn pensioen?
   Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Caribisch Nederland en het land waarin u woont of gaat wonen.
  • Houdt het pensioenfonds rekening met de belastingvrije voet?
   Sociale Zaken van de Rijksdienst Caribisch Nederland houdt rekening met de belastingvrije voet op uw AOV-uitkering. Als de belastingvrije voet hoger is dan uw AOV-uitkering, kunt u het restant van de belastingvrije voet gebruiken voor uw pensioenuitkering van het pensioenfonds. Het pensioenfonds kan hiermee rekening houden als u bij aanvang van uw pensioenuitkering de hoogte van uw AOV-uitkering doorgeeft.
  • Kan ik mijn pensioen op meerdere rekeningen uitgekeerd krijgen?
   Nee, dat is niet mogelijk.
 • Pensioen opbouwen

  • Kan ik meer pensioen opbouwen?
   Nee, in de pensioenregeling kunt u niet meer pensioen opbouwen. Er is wettelijk bepaald hoeveel pensioen u mag opbouwen. U kunt eventueel wel meer pensioen opbouwen in een individuele verzekering.
  • Kan ik ook stoppen met pensioen opbouwen?
   Nee, dat kan niet. U bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van uw werkgever.
  • Waarom bouw ik niet over mijn hele salaris pensioen op?
   U ontvangt (later) ook al een AOV-uitkering van de overheid. Daarom is het niet nodig dat u over uw gehele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, wordt de franchise genoemd.
 • Pensioen van de overheid

  • Hoe hoog is de AOV?
   Meer over de hoogte van de AOV leest u op de website www.rijksdienstcn.com.
  • Ontvangt mijn partner een pensioen van de overheid als ik overlijd?
   Uw partner kan recht hebben op een AWW-uitkering. Meer hierover vindt u bij www.rijksdienstcn.com.
  • Vanaf wanneer ontvang ik AOV?
   U ontvangt vanaf uw AOV-gerechtigde leeftijd een AOV-uitkering van de overheid. U vindt hierover meer informatie op de website www.rijksdienstcn.com.
   Kijk hier voor meer informatie over AOV.
 • Pensioen vanuit uw werk

  • Ben ik automatisch verzekerd voor partnerpensioen voor mijn partner?
   Ja, als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt dan bent u automatisch verzekerd.
  • Kan ik afzien van de deelname aan de pensioenregeling?
   Nee, u bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.
  • Moet ik mijzelf aanmelden voor de pensioenregeling?
   Nee, dat gebeurt automatisch. Nadat u bent gaan deelnemen, ontvangt u meer informatie van uw pensioenfonds.
 • Verhoging van pensioen

  • Waarom is een verhoging belangrijk voor mijn pensioen?
   Omdat uw pensioen anders niet meestijgt met de prijzen. Daardoor verliest het pensioen aan koopkracht en zou u in de toekomst minder kunnen kopen dan nu.
  • Wat gebeurt er als mijn pensioen in een bepaald jaar niet stijgt?
   Dan is uw pensioen in dat jaar niet verhoogd. Als u meerdere jaren geen verhoging krijgt dan tast dat uw koopkracht na uw pensioendatum aan. U kunt op tijd maatregelen nemen door al voor uw pensioendatum geld opzij te zetten voor later.
  • Wie bepaalt of mijn pensioen meestijgt met de prijzen?
   Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt jaarlijks of uw pensioen verhoogd wordt. Dit besluit is onder meer afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.
 • Verhuizen

  • Moet ik mijn adreswijziging doorgeven aan het pensioenfonds?
   Ja, als u verhuist, geef dat dan schriftelijk door aan het pensioenfonds.
 • Zelf sparen

  • Kan ik voor extra pensioen sparen binnen mijn pensioenregeling?
   Bij het pensioenfonds is er geen mogelijkheid om bij te sparen, er zijn verschillende alternatieven om te sparen voor extra pensioen. Dit kan door zelf te sparen, te beleggen, een verzekering af te sluiten of vermogen op te bouwen uit bijvoorbeeld uw eigen huis of aandelen.